Liện hệ

Vistar Vietnam Co,. Ltd

Nhà máy sản xuất: KCN Phú Thị - Gia Lâm - Hà nội    
Văn phòng Miền Trung: Thọ Thành - Yên Thành - Nghệ An. 
Tel: 02386 626 826;    
Văn phòng Tây Nguyên: Nguyễn Công Trứ - Tp Bảo Lộc - Lâm Đồng. 
Tel: 0982 943 139        
Văn phòng Miền Tây:  Thị Xã Duyên Hải - Trà Vinh. 
Tel: 0944 311 622     
E-mail: saovietphar@gmail.com. www.saovietphar.com     

Copyright © 2017. Vistar Vietnam Co, Ltd. All rights reserved 

Liện hệ

Vistar Vietnam Co,. Ltd

Nhà máy sản xuất: KCN Phú Thị - Gia Lâm - Hà nội    
Văn phòng Miền Trung: Thọ Thành - Yên Thành - Nghệ An. 
Tel: 02386 626 826;    
Văn phòng Tây Nguyên: Nguyễn Công Trứ - Tp Bảo Lộc - Lâm Đồng. 
Tel: 0982 943 139        
Văn phòng Miền Tây:  Thị Xã Duyên Hải - Trà Vinh. 
Tel: 0944 311 622     
E-mail: saovietphar@gmail.com. www.saovietphar.com     

Copyright © 2017. Vistar Vietnam Co, Ltd. All rights reserved